Od prawie roku w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku odbywają się prowadzone przez nauczyciela tej szkoły i równocześnie instruktora w naszym klubie pana Łukasz Pietrzaka treningi karate.
W piątek 19 listopada pierwszym podsumowaniem tych działań był przeprowadzony pod patronatem Obornickiego Klubu Karate egzamin na biały pas. Do egzaminu przystąpiło pięciu uczniów, którzy zdali z wynikiem celującym.
W ramach nagrody za tak dobre przygotowanie otrzymali oni stroje do ćwiczeń karate oraz koszulki klubowe.
Kolejnym wyzwaniem dla uczniów ze szkoły w Kowanówku będzie udział w pierwszych zawodach , które mają się odbyć już 11 grudnia w Szamotułach.